Rhoi Prydau Ysgol Am Ddim Cyffredinol i Ddisgyblion Ysgol Uwchradd – Peredur

Pred_profile_3.jpg

Mae Aelod o'r Senedd Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i ymestyn y polisi prydau ysgol am ddim cyffredinol i frwydro yn erbyn yr argyfwng costau byw cynyddol.

Gofynnodd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli Dwyrain De Cymru, i'r Gweinidog Addysg Jeremy Miles ystyried y cynnig er mwyn atal plant rhag llwgu yn yr ysgol.

Mae Mr Owen Griffiths wedi dweud y bydd yr argyfwng costau byw yn golygu "y bydd y gaeaf hwn yn un o'r rhai mwyaf heriol yn hanes datganoli".

Dywedodd y bydd cost droellog eitemau bob dydd, hanfodol yn cael eu teimlo ar draws y bwrdd, gan gynnwys ym myd addysg.

Dywedodd Peredur: "Bydd y gaeaf hwn yn un o'r rhai mwyaf heriol yn hanes datganoli, oherwydd bydd yr argyfwng costau byw yn cael effaith greulon a didrugaredd ar bawb bron, ond yn enwedig y rhai mwyaf bregus, heb ymyrraeth sylweddol gan y wladwriaeth.

"Mae addysg yn un o'r nifer o lefydd lle bydd yr argyfwng hwn i'w deimlo. Bydd rhai plant sydd ddim yn dod o dan ein polisi prydau ysgol am ddim yn mynd yn llwglyd y gaeaf hwn.

"Ydych chi wedi rhoi unrhyw feddwl i alwadau Plaid Cymru i ymestyn y rhaglen prydau ysgol am ddim cyffredinol fel mesur brys i blant ysgol uwchradd?"

Ychwanegodd: "Ac, ymhellach i'ch ateb i Sioned Williams yn gynharach—nad oes unrhyw arian pellach ar gael i ysgolion i fynd i'r afael â'r costau uwch—ble fyddech chi'n awgrymu bod penaethiaid yn torri eu cyllidebau er mwyn cadw'r goleuadau ymlaen?"

Atebodd Mr Miles: "Wel, bydd yr Aelod yn gwybod mai gobaith y Llywodraeth yw y  bydd hi hefyd yn gallu gwneud mwy ym maes prydau ysgol am ddim, ond mae'r estyniad y mae'r Aelod yn cyfeirio ato yn ei gwestiwn yn un lle byddai angen i ni wneud y mathau o doriadau mewn rhannau eraill o'n cyllideb y mae'r Aelod yn fy ngwahodd i nodi y dylai ysgolion ei wneud yn eu cwestiwn.

“Felly, mae'r her yn sylweddol iawn, iawn."

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2022-09-23 09:37:10 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd