Cyflwyno Cynlluniau i Dalu Mwy i Weithwyr Gofal Cymdeithasol– Peredur

Pred_Profile_8.jpg

Mae AS Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i gyflymu cynlluniau i roi codiad cyflog i staff gofal cymdeithasol.

Galwodd Peredur Owen Griffiths, sy'n cynrychioli Dwyrain De Cymru, ar y Prif Weinidog i gyflwyno cynlluniau ar gyfer cyflog tecach i'r rhai sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol. Mae'r llywodraeth wedi dweud y byddan nhw'n sicrhau bod gweithwyr gofal yng Nghymru yn "mwynhau cyflog tecach erbyn 2024". Dywedodd Peredur wrth y llywodraeth ei fod am i'r codiad cyflog ddod i mewn yn gynharach yng ngoleuni'r gost gynyddol o fyw.

Yn ystod cwestiynau'r Prif Weinidog yn y Senedd, dywedodd Peredur ei fod ef a'i gyd-Aelod o'r Senedd, Delyth Jewell, wedi cyfarfod yn ddiweddar ag Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Phillipa Marsden a'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol, Shane Cook, mewn cysylltiad â'r gostyngiad yn y ddarpariaeth canolfannau dydd i oedolion anabl.

Dywedodd Peredur: "Yn ystod y cyfarfod hwnnw, pwysleisiwyd ganddynt fod recriwtio staff gofal cymdeithasol yn anodd ac y bydd yn parhau i fod felly nes bod cydraddoldeb rhwng eu cyflogau a staff y GIG.

"Allwch chi gyflymu eich cynlluniau ar gyfer tâl tecach i weithwyr gofal cymdeithasol yng ngoleuni cyllidebau cartrefi'n cael eu gwasgu gyda phrisiau tanwydd gaeaf yn cynyddu?”

Mewn ymateb, dywedodd y Prif Weinidog y bydd ei lywodraeth yn aros am gyngor y fforwm gwaith teg gofal cymdeithasol cyn iddyn nhw "gyflwyno cyflog byw go iawn" i staff yn y sector.

Os hoffech chi gefnogi Peredur a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-10-14 11:56:56 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd