Deiseb Camera Cyflymder

Mae trigolion Heol Fictoria yn Six Bells yn gofyn am eich cefnogaeth.

Ar ôl blynyddoedd o ddamweiniau car, drychau wedi cael eu torri a marwolaeth ci anwes maent wedi cael digon.

Gadewch i ni beidio ag aros tan cael ddamwain angheuol cyn cymryd camau yn erbyn ceir yn goryrru i mewn ac allan o Six Bells.

Rydym yn galw ar Gyngor Blaenau Gwent i godi camera cyflymder ychydig y tu mewn i barth 30mya ar Ffordd Fictoria gan wylio'r ddwy lôn i sicrhau bod ceir yn arafu.

Gadewch i ni wneud ein strydoedd yn fwy diogel gyda'n gilydd. A wnewch lofnodi ein deiseb heddiw?

 

Rydym yn galw ar Gyngor Blaenau Gwent i godi camera cyflymder ychydig y tu mewn i barth 30mya ar Ffordd Fictoria gan wylio'r ddwy lôn i sicrhau bod ceir yn arafu.

NEWYDD DDECHRAU
100 signatures

A fyddwch yn llofnodi?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd